Na Kontaktoni     
 
Mirësevini
  Do të lexoni informacion për:  
Seancat më të fundit Çështjet më të fundit  Prezencat  Fjalimet  Votimi i Grupit  Kërko
Lista e Deputeteve CV-të Premtimet Prezenca Fjalimet Votimet
Lista e Grupeve Lista e Deputetëve Prezenca Fjalimet Votimet Mbledhjet e Grupit
Lista e Komisioneve Anëtarët e Komisioneve Mbledhjet e secilit Komision
Të dhëna mbi Zgjedhjet e Përgjithshme 2005
   
Çfarë është unevotoj.com?
UneVotoj.com është një bazë të dhënash që mbulon aktivitetin e Kuvendit te Shqipërisë.
Debate që përfshijnë edhe Ty
Lexo ndër debatet parlamentare çështje me interesa të rëndësishme për Ty.
Testo deputetin tënd
Lexo se si po i mban premtimet e dhëna dhe sa prezent është deputeti Yt në Parlament.
Fotografia e Ditës
Shiko foton më interesante nga punimet në Kuvend.
foto dites
   
Deputetët më pak prezentë
Deputetët që kanë qënë më pak të pranishëm në seancat plenare:
 Raporti Unevotoj
sesioni i gjashtë-shtatë legjislatura xvii,
Kuvendi i Shqipërisë.
Janar 2006 - Prill 2009:
Shkarko Raportin (4.2Mb)
Posto Koment