Home  |  Rreth Projektit  |  Te Rejat  |  Ministrite  |  Kontaktoni  | 
Kerko:
Deklarimi i pasurive te zyrtareve me te larte ne ministri
Monitorimi i transparences se informacionit ne ministri
Monitorimi i buxhetit te ministrive
Monitorimi i projektligjeve te pergatitura nga ministrite

Monitorimi i Ministrive është njëra prej iniciativave më të fundit e të guximshme, të ndërmarra prej Lëvizjes MJAFT!. Ky projekt i cili për nga qëllimi e objektivat e tij shkon përkrah vizonit e qëllimeve strategjike të Lëvizjes MJAFT!, financohet dhe mbështetet prej Qendrës Ndërkombëtare Olof Palme (The Olof Palme International Center).


.:: me shume
Ministria e Integrimit ()

Ministria e Integrimit Europian ka për mision drejtimin teknik dhe bashkërendimin e procesit te integrimit te Republikës së Shqipërisë ne Bashkimin Europian, nepërmjet përafrimit te legjislacionit vendas me ate te Bashkimit Europian, hartimit te politikave te integrimit, bashkërendimit te ndihmave financiare dhe informimit te publikut për këte proces.

Ministria e Integrimit Europian ushtron këto veprimtari:

Bashkërendon dhe monitoron:
• përgatitjet e institucioneve shqiptare dhe angazhimet e ndërmarra prej tyre, ne kuadër te procesit te Stabilizim-Asociimit;
• punën ndërmjet ministrive të linjës dhe institucioneve te tjera ... me shume »

© copyright
'08 UneVotoj