Na Kontaktoni     
 
Mirësevini
 
Do të lexoni informacion për:
Seancat më të fundit Çështjet më të fundit  Prezencat  Fjalimet  Votimi i Grupit  Kërko
Lista e Deputeteve CV-të Premtimet Prezenca Fjalimet Votimet
Lista e Grupeve Lista e Deputetëve Prezenca Fjalimet Votimet Mbledhjet e Grupit
Lista e Komisioneve Anëtarët e Komisioneve Mbledhjet e secilit Komision
Të dhëna mbi Zgjedhjet e Përgjithshme 2005
 
 
Emer Mbiemer: ALEKSANDĖR    BIBERAJ
Deputet në zonën:
010
Si përfaqësues i:
PD
 

Edukimi:
2001-2005: Universiteti i Tiranës, Fakulteti Ekonomik, Departamenti i Menaxhimit - Mbrojtje titulli Doktor Shkencash; 1998-2000: Universiteti i Tiranës, Fakulteti Ekonomik në bashkëpunim me Universitetin e Nebraskës, Lincoln  - USA; MBA-Master of Business Administration; 1985-1990: Universiteti Politekik i Tiranës, Fakulteti i Inxhinierisë, DegaElektronikë.
Kualifikime: Doktor i Shkencave; MBA.
2003 (maj) - Angli: Interchange Group Ltd. - Teknologji Informacioni  IT; 1997 (dhjetor) - USA: CTR Group Ltd - Projektet me Fibra Optike - Project Oxygen  2;1997 (janar-shkurt) - Japoni: Qeveria japoneze-JICA - Menaxhimi i Biznesit në Telekomunikacion; 1996 (nëntor-dhjetor) - Francë: France Telecom - Teleaktiviteti dhe Teknologjitë e Reja në Telekomunikacion; 1995 (tetor) - Poloni: Adan Smith Institute - Telekomunikacioni në Europën Juglindore; 1995 (gusht-tetor) - Suedi: Qeveria Suedeze-SIDA - Menaxhimi Operativ në Telekomunikacion; 1995 (qershor) - Spanjë: AT&T - Projektet me Fibra Optike - ADRIA1; 1995 (mars) - Austri: EBRD-Joint Vienna Institute - Menaxhimi i Burimeve Njerëzore; 1994 (nëntor-dhjetor)- Austri: EBRD-Joint Vienna Institute - Menaxhimi Strategjik dhe Lidershipi; 1994 (korrik) - Belgjikë: KE - Menaxhimi i Projekteve Cross-Border;
1994 (qershor) - Hungari: KE - Reformat në Europën Juglindore.

Veprimtaria  profesionale:
Profesioni: Inxhinier elektronik, menaxhim, ekonomist, biznes-administrim.
2003-2005: Albanian Fiber Backbone – AFB, Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndërmarrjeve Drejtues Projekti; 2002-2003: Albtelecom Sh.a.- specialist në Departamentin e Zbatimit të Projekteve; 2001-2002: Albtelecom Sh.a.- specialist në Departamentin e Zhvillimit; 1997-2001: Albtelecom Sh.a.- specialist në Departamentin e Marketingut; 1994-1997: Telekomi Shqiptar: Zv/drejtor i Përgjithshëm, anëtar i Këshillit Drejtues Kryetar Bordit Teknik; 1993-1994:  Departamenti i transmetim-regjistrimit ( Drejtor) i Radiotelevizionit Shqiptar; 1992-1993: Telekomi Shqiptar, Filiali Tropojë, Drejtor; 1992: Telekomi Shqiptar, Filiali Tropojë, K/ inxhinier; 1991: Ndërmarrja PTT, Tropojë, inxhinier.

Përvoja ndërkombëtare:
1994-1997: ADRIA 1 - Projekt Ndërkombëtar me Fibra Optike - Gjermani- Kroaci-Shqipëri-Greqi: anëtar i Bordit Drejtues; TBL- Trans Balcan Line - Projekt Ndërkombëtar me Fibra Optike - Itali-Shqipëri-Maqedoni-Bullgari-Turqi: anëtar i Bordit Drejtues; Komuniteti Europian: përfaqësues i telekomit Shqiptar;
Aftësi të tjera : Njohje të gjerë të tregut të telekomunikacioneve (vendas dhe të huaj) ku përfshihet kuadri ligjor, rregullues dhe operues; - Njohuri të  gjera në fushën ekonomike dhe në drejtimin ekonomik të kompanive; - Përvojë e gjerë në menaxhim ku përfshihet menaxhimi i projekteve, reformimi dhe menaxhimi i kompanive shtetërore nacionale; - Eksperiencë e gjerë në marrëdhëniet publike dhe në marrëdhëniet ndërkombëtare.

Veprimtaria  politike:
Dhjetor 1990: pjesëmarrës në Lëvizjen studentore dhe krijimin e Partisë Demokratike; 1991: anëtar i komisionit nismëtar, themelues i PD-së, dega Tropojë; 1991-1992: anëtar i kryesisë së PD-së, dega Tropojë dhe kryetar i FRPDSH-së së Tropojës; 1992: anëtar i Këshillit Bashkiak, Bashkia Bajram Curri; 1992-1997: Forumi Rinor i PDSH-së, anëtar i Këshillit Kombëtar, anëtar i Kryesisë (1994-1996); Nënkryetar i FRPDSH-së; 2002 e vazhdim: PDSH - dega Tiranë, Sekretar i Marrëdhënieve me Publikun; 1997-2005: PDSH, dega Tiranë, anëtar i Kryesisë; 2005 (prill): Kuvendi i VIII-të Kombëtar i PD-së, anëtar i Këshillit Kombëtar, anëtar i Kryesisë së PDSH-së
2005 e vazhdim : Deputet i Legjislaturës XVII të Kuvendit të Shqipërisë.

Deklarimi i Pasurive te Vitit 2005:

Pasurite:

-Depozite Bankare: 457 euro
-Depozite Bankare: 64.000 leke
-Depozite e femijes: 50.000 leke
-Depozite e femijes: 50.000 leke
-Depozite e femijes: 50.000 leke
-Cash: 20.000 USD

Te Ardhurat:

-Paga e Bashkeshortes: 400.000 leke
-Shperblime per asistencen teknike te dhene gjate vitit 2005: 12.000 USD

Detyrime:

-Kredi per Shtepi Banimi(35.309 USD ne 1998): 504 USD te shlyera nga deklarimi i meparshem deri ne 31 dhjetor, 29.805 USD vlera e mbetur per te paguar

*Keto te dhena jane marre nga Inspektoriati i Larte i Kontrollit dhe Deklarimit te Pasurive.


<< Kthehu pas

 
Te pergjithshme
CV-ja
Premtimet
Prezenca
Votimet
Fjalimet
Vizitat ne Zona
 
Çfarë është unevotoj.com?
UneVotoj.com është një bazë të dhënash që mbulon aktivitetin e Kuvendit te Shqipërisë.

 
Çështje që përfshijnë edhe Ty
Lexo ndër debatet parlamentare cështje me interesa të veçanta për Ty.
 
Testo deputetin tënd
Lexo se si po i mban premtimet e dhëna dhe sa prezent është deputeti Yt në Parlament.
 
Posto Koment
bardhyli: jam kosovar, skam te drejte vote  
+ Të gjitha komentet
 
Raport
Raport 6-mujor mbi veprimtarinë e grupeve parlamentare:
  Shkarko raportin e sesionit
Shtator 2006 - Janar 2007
  Dërgoje me Email   Printoje këtë faqe
  Sponsor