Na Kontaktoni     
 
Mirësevini
 
Do të lexoni informacion për:
Seancat më të fundit Çështjet më të fundit  Prezencat  Fjalimet  Votimi i Grupit  Kërko
Lista e Deputeteve CV-të Premtimet Prezenca Fjalimet Votimet
Lista e Grupeve Lista e Deputetëve Prezenca Fjalimet Votimet Mbledhjet e Grupit
Lista e Komisioneve Anëtarët e Komisioneve Mbledhjet e secilit Komision
Të dhëna mbi Zgjedhjet e Përgjithshme 2005
 
 
Emer Mbiemer: MAJLINDA    BREGU
Deputet në zonën:
039
Si përfaqësues i:
PD
 

Edukimi:             
Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale, Dega Punë Sociale - 1996; studime të thelluara në UT, Fakulteti i Shkencave Sociale, departamenti i Punës Sociale 2001-2003; studime për titullin PHD-Doktor në Fakultetin e Sociologjisë të Universitetit "Carlo Bo" të Urbinos, Itali.
Kurse të shumta trajnimi lidhur me Politikat Sociale dhe Studimet Gjinore.
Veprimtaria profesionale:             
1996 e në vazhdim: pedagoge pranë Departamentit të Punës Sociale në Fakultetin e Shkencave Sociale, UT; 1992-2005: përvoja të ndryshme pune pranë TVSH, TV Klan; anëtare e grupit të punës të TV gjerman ARD për përgatitjen e ciklit televiziv "Me sytë e grave"; përvoja të shumta pune në projekte të ndryshme; relatore në shumë konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare.
Deklarimi i Pasurive per Vitin 2005:
Pasurite:
-Llogari rrjedhese: 760.000 leke, 500 Euro, 6.000 USD
-Llogari rrjedhese: 150.000 leke, 250.000 leke, 2.500 Euro
*Keto te dhena jane marre nga Inspektoriati i Larte i Kontrollit dhe Deklarimit te Pasurive.

<< Kthehu pas

 
Te pergjithshme
CV-ja
Premtimet
Prezenca
Votimet
Fjalimet
Vizitat ne Zona
 
Çfarë është unevotoj.com?
UneVotoj.com është një bazë të dhënash që mbulon aktivitetin e Kuvendit te Shqipërisë.

 
Çështje që përfshijnë edhe Ty
Lexo ndër debatet parlamentare cështje me interesa të veçanta për Ty.
 
Testo deputetin tënd
Lexo se si po i mban premtimet e dhëna dhe sa prezent është deputeti Yt në Parlament.
 
Posto Koment
bardhyli: jam kosovar, skam te drejte vote  
+ Të gjitha komentet
 
Raport
Raport 6-mujor mbi veprimtarinë e grupeve parlamentare:
  Shkarko raportin e sesionit
Shtator 2006 - Janar 2007
  Dërgoje me Email   Printoje këtë faqe
  Sponsor