Na Kontaktoni     
 
Mirësevini
 
Do të lexoni informacion për:
Seancat më të fundit Çështjet më të fundit  Prezencat  Fjalimet  Votimi i Grupit  Kërko
Lista e Deputeteve CV-të Premtimet Prezenca Fjalimet Votimet
Lista e Grupeve Lista e Deputetëve Prezenca Fjalimet Votimet Mbledhjet e Grupit
Lista e Komisioneve Anëtarët e Komisioneve Mbledhjet e secilit Komision
Të dhëna mbi Zgjedhjet e Përgjithshme 2005
 
 
Emer Mbiemer: YLLI    BUFI
Deputet në zonën:
069
Si përfaqësues i:
PS
 

Përvoja Profesionale:
1982-1983, Komiteti i Shkencës dhe Teknikës
1976-1982, Ndërmarrja Ushqimore, Fier
1972-1976, Uzina e Përpunimit të Naftës, Fier
 
Përvoja Politike:
1983-1990, Zv.Ministër i Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore
1990-1991, Ministër i Industrisë Ushqimore
Maj-Dhjetor 1991, Kryeministër i Qeverisë së Stabilitetit
1991-1992, Deputet në legjislaturën e XII të Kuvendit Popullor
1992-1996, Deputet në legjislaturën e XIII të Kuvendit Popullor dhe kryetar i komisionit të përhershëm parlamentar të "Industrisë, Transportit dhe Tregtisë"
Mars-Korrik 1997, Këshilltar politik i kryeministrit të Qeverisë së Pajtimit Kombëtar
1997-2001, Deputet në legjislaturën e XV të Kuvendit të Shqipërisë
Korrik 1997-Tetor 1999, Ministër i Ekonomisë Publike dhe Privatizimit, anëtar i Komisionit të Ekonomisë, Financave dhe Privatizimit, anëtar i seksionit shqiptar të APF
2001 e vazhdim, Kryetar i Delegacionit të Kuvendit të Shqipërisë në CEI
2002, Anëtar i komisioneve të përkohëshme parlamentare për shqyrtimin dhe zbatimin e rekomandimeve të OSBE-ODHIR për reformën zgjedhore dhe të Komisionit të Posaçëm parlamentar për shqyrtimin e projek-ligjeve për problemin e pronave
 
Deklarimi i Pasurive per Vitin 2005:
 Pasurite:
-Depozite Bankare: 1.800.000 leke
-Llogari Rrjedhese: 587.707 leke
-Apartament i Vajzes: 4.100.000 leke
-Llogari Bankare e Vajzes: 20.670 Euro
Te Ardhurat:
-Paga e Bashkeshortes: 931.407 leke
-Honorare-Dieta Bashkeshortja: 100 Euro
-Paga e Vajzes: 598.500 leke
-Dieta-Honorare Vajza: 650 Euro
-Paga e Vajzes: 31.600 Euro
-Te ardhura nga qeraja e shtepise se babait te bashkeshortes: 4430 Euro
-Te ardhura bashkeshortes nga shitja e librit: 150.000 leke
-Te ardhura vajzes nga qeraja e apartamentit: 3000 Euro
Detyrime:
-Kredi Bankare marre nga vajza per blerje apartamenti: Shuma e marre 22.960 Euro (data e fillimit 20.07.2005), shuma e mbetur per t'u shlyer: 21.765 euro
*Keto te dhena jane marre nga Inspektoriati i Larte i Kontrollit dhe Deklarimit te Pasurive.
 

<< Kthehu pas

 
Te pergjithshme
CV-ja
Premtimet
Prezenca
Votimet
Fjalimet
Vizitat ne Zona
 
Çfarë është unevotoj.com?
UneVotoj.com është një bazë të dhënash që mbulon aktivitetin e Kuvendit te Shqipërisë.

 
Çështje që përfshijnë edhe Ty
Lexo ndër debatet parlamentare cështje me interesa të veçanta për Ty.
 
Testo deputetin tënd
Lexo se si po i mban premtimet e dhëna dhe sa prezent është deputeti Yt në Parlament.
 
Posto Koment
bardhyli: jam kosovar, skam te drejte vote  
+ Të gjitha komentet
 
Raport
Raport 6-mujor mbi veprimtarinë e grupeve parlamentare:
  Shkarko raportin e sesionit
Shtator 2006 - Janar 2007
  Dërgoje me Email   Printoje këtë faqe
  Sponsor