Na Kontaktoni     
 
Mirësevini
 
Do të lexoni informacion për:
Seancat më të fundit Çështjet më të fundit  Prezencat  Fjalimet  Votimi i Grupit  Kërko
Lista e Deputeteve CV-të Premtimet Prezenca Fjalimet Votimet
Lista e Grupeve Lista e Deputetëve Prezenca Fjalimet Votimet Mbledhjet e Grupit
Lista e Komisioneve Anëtarët e Komisioneve Mbledhjet e secilit Komision
Të dhëna mbi Zgjedhjet e Përgjithshme 2005
 
 
Emer Mbiemer: STEFAN    ÇIPA
Deputet në zonën:
100
Si përfaqësues i:
PS
 

Përvoja Profesionale:
1983-1986, Ekonomist dhe Kryetar dege i planit në kooperativën bujqësore-Kukës
1987-1988, Kryetar i furnizimit dhe shpërndarjes në Ndërmarrjen e Grumbullimit të Drithit-Sarandë
1988-1991, Drejtor i Ndërmarrjes së Grumbullimit të Drithit, Sarandë
1992-1993, Kryetar dege në Ndërmarrjen e Grumbullimit të Drithit-Sarandë
 
Përvoja Politike:
Shkurt 2002-korrik 2002, Ministër i Rendit Publik
1991, Anëtar i Kryesisë së PS-Sarandë
1991-1992, Kryetar i Komitetit Ekzekutiv Pluralist-Sarandë
1997-2001, Deputet në legjislaturën e XV të Kuvendit të Shqipërisë dhe Anëtar "Komisioni për Industrinë, Transportin, Punët Publike dhe Tregtinë"

<< Kthehu pas

 
Te pergjithshme
CV-ja
Premtimet
Prezenca
Votimet
Fjalimet
Vizitat ne Zona
 
Çfarë është unevotoj.com?
UneVotoj.com është një bazë të dhënash që mbulon aktivitetin e Kuvendit te Shqipërisë.

 
Çështje që përfshijnë edhe Ty
Lexo ndër debatet parlamentare cështje me interesa të veçanta për Ty.
 
Testo deputetin tënd
Lexo se si po i mban premtimet e dhëna dhe sa prezent është deputeti Yt në Parlament.
 
Posto Koment
bardhyli: jam kosovar, skam te drejte vote  
+ Të gjitha komentet
 
Raport
Raport 6-mujor mbi veprimtarinë e grupeve parlamentare:
  Shkarko raportin e sesionit
Shtator 2006 - Janar 2007
  Dërgoje me Email   Printoje këtë faqe
  Sponsor