Na Kontaktoni     
 
Mirësevini
 
Do të lexoni informacion për:
Seancat më të fundit Çështjet më të fundit  Prezencat  Fjalimet  Votimi i Grupit  Kërko
Lista e Deputeteve CV-të Premtimet Prezenca Fjalimet Votimet
Lista e Grupeve Lista e Deputetëve Prezenca Fjalimet Votimet Mbledhjet e Grupit
Lista e Komisioneve Anëtarët e Komisioneve Mbledhjet e secilit Komision
Të dhëna mbi Zgjedhjet e Përgjithshme 2005
 
 
Emer Mbiemer: BESNIK    DERVISHI
Deputet në zonën:
097
Si përfaqësues i:
PS
 

Edukimi:

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë.
Kualifikime:Nëntor 2001: Universiteti i Staffordshire, Angli; Seminar kualifikimi: Metodat krahasuese ne administrimin publik; Tetor 2001: Universiteti Staffordshire, Angli; Seminar kualifikimi: Aktet ligjore dhe rregullatore në Bashkimin Europian; Shtator 2001: Universiteti Staffordshire, Angli; Seminar kualifikimi: Menaxhimi i sektorit publik; Dhjetor 1999: Instituti   “TECNIC”  Romë,  Itali;  Kurs trajnimi: “Zhvillimi,  organizimi dhe menaxhimi i burimeve njerëzore”; Tetor 1999: Komisioni Europian, Programi PHARE; Kurs Kualifikimi në Budapest, Hungari me temë: “Mosmarrëveshjet paskontraktuale FIDIC”; Qershor 1999: Kolegji    Administrativ   në  Hydarabad,  Indi; “Procedurat  e  Prokurimit  për  Projektet  e Ndihmës së Bankës Botërore”; Maj 1995: Kurs kualifikimi në Firence, Itali, “Agroturizmi”; Tetor 1992: Kualifikim  pasuniversitar  9 -mujor  në R. C.  Itali, “Për avokatinë e shtetit dhe formim  profesional në punë”  pranë zyrës lokale të Avokaturës së Shtetit.
 

Veprimtaria profesionale:
Profesioni: Jurist.2005 (janar-korrik): Kabineti i Kryeministrit, këshilltar; 2004 (janar) - 2005 (janar): Prefektura e Qarkut Tiranë, Prefekt; 2002 (mars-korrik): Ministria e Ekonomisë, Zëvendësministër; 2000 (shtator-mars): Ministria e Transportit dhe Telekomunikacionit, Sekretar i Përgjithshëm; 2000 (janar-shtator): Ministria e Transportit, Drejtor i Drejtorisë së Integrimit dhe Çështjeve Juridike; 1999-2000: Ministria e Punëve Publike dhe Transportit, Drejtor i Drejtorisë Juridike dhe Licensave; 1992-1998: Avokat pranë Dhomës së Avokatisë Tiranë; 1990-1991: Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, Gjyqtar;1986-1989: Ministria e Punëve Publike, Jurist.


Përvoja të tjera pune:

2002 (gusht ) - 2003 (dhjetor): Nënkryetar i K.Rr.T.R.Sh.; Nënkryetar i K.K.U.; Anëtar i Bordit të F.Sh.Zh;
2002 (prill-gusht): Kryetar i Këshillit Mbikqyrës të sh.a. “Taulantia”; 2002 (prill-gusht): Agjencia Shqiptare e Garancisë, anëtar i Bordit; 2000-2002: Instituti i Trajnimit të Administratës Publike, anëtar i Bordit Këshillimor;
2001(janar-qershor): Universiteti Politeknik, Fakulteti i Inxhinierisë anëtar i Bordit të Këshillit Shkencor; 1999-2000: Enti Kombëtar i Banesave, anëtar i Këshillit Drejtues; 1988-1990: Gjykata e Apelit Tiranë, Nd/Gjyqtar
Veprimtari shoqërore:
Konsulent  juridik  i Fondacionit shqiptaro-danez  “Kontribut për edukimin”.
Aktivist  i  “Qendrës shqiptare për popullsi dhe zhvillim”.
 

Veprimtaria politike:
1999-2003: Komisioni Qendror i Garancive Statutore, anëtar;  2002 (korrik) – 2003 (dhjetor) : Ministria e Rregullimit të Territorit dhe Turizmit, Ministër; 2003 e vazhdim: Anëtar i Komitetit të Përgjithshëm Drejtues të PS-së; Korrik 2005: Deputet në Kuvendin e Shqipërisë.

Deklarimi i Pasurive per Vitin 2005:

Te ardhurat:

-Paga si deputet nga shtatori 2005
-Prefekt i Prefektures se Tiranes
-Keshilltar prane kryeministrise
-Bashkeshortja: Paga e shperblime, avokate prane autoritetit te konkurences - 1.122.000 leke
-I ati: Pension pleqerie - 230.000 leke

Pasurite:
 
-Llogari rrjedhese: 403.000 leke - 300 Euro interesa per vitin 2005.
-Llogari rrjedhese: 152.000 leke
-Llogari rrjedhese e mbyllur prej 105.000 lekesh
-Llogari rrjedhese ne nje banke italiane: 1.200 Euro

Detyrimet:
-Kredi per strehim prej 3.200.000 leke, e filluar ne shtator 2003, me afat 25 vjet. Mbetet pa shlyer 2.874.000 leke.

*Keto te dhena jane marre nga Inspektoriati i Larte i Kontrollit dhe Deklarimit te Pasurive.


<< Kthehu pas

 
Te pergjithshme
CV-ja
Premtimet
Prezenca
Votimet
Fjalimet
Vizitat ne Zona
 
Çfarë është unevotoj.com?
UneVotoj.com është një bazë të dhënash që mbulon aktivitetin e Kuvendit te Shqipërisë.

 
Çështje që përfshijnë edhe Ty
Lexo ndër debatet parlamentare cështje me interesa të veçanta për Ty.
 
Testo deputetin tënd
Lexo se si po i mban premtimet e dhëna dhe sa prezent është deputeti Yt në Parlament.
 
Posto Koment
bardhyli: jam kosovar, skam te drejte vote  
+ Të gjitha komentet
 
Raport
Raport 6-mujor mbi veprimtarinë e grupeve parlamentare:
  Shkarko raportin e sesionit
Shtator 2006 - Janar 2007
  Dërgoje me Email   Printoje këtë faqe
  Sponsor