Na Kontaktoni     
 
Mirësevini
 
Do të lexoni informacion për:
Seancat më të fundit Çështjet më të fundit  Prezencat  Fjalimet  Votimi i Grupit  Kërko
Lista e Deputeteve CV-të Premtimet Prezenca Fjalimet Votimet
Lista e Grupeve Lista e Deputetëve Prezenca Fjalimet Votimet Mbledhjet e Grupit
Lista e Komisioneve Anëtarët e Komisioneve Mbledhjet e secilit Komision
Të dhëna mbi Zgjedhjet e Përgjithshme 2005
 
 
Emer Mbiemer: NAMIK    DOKLE
Deputet në zonën:
057
Si përfaqësues i:
PS
 

Përvoja Profesionale:
1970-1983, Gazetar pranë gazetës "Puna"
1983-1989, Kryeredaktor i gazetës "Puna"
1989-1990, Sekretar i Bashkimeve Profesionale
1991, Kryeredaktor në gazetën "Zëri i Popullit"
 
Si dhe pse e niset angazhimin ne politike:
Per t'i sherbyer vendit tim dhe demokracise
 
Sa mendoni se do te shpenzoni per fushaten zgjedhore:
Asnje qindarke me shume nga sa lejon ligji
 
Kontaktet e zyres rajonale te fushates:
05813697
 
Përvoja Politike:
1991, Anëtar i Kryesisë së Partisë Socialiste qe nga themelimi i saj
1992-1997, Kryetar i Grupit Parlamentar të PS
1996-1997, Sekretar Organizativ i PSSH
1992-1996, Z/kryetar i PSSH
1991 e vazhdim, Deputet i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë
Korrik 1997-2001, Zv.Kryetar i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë
Shtator 2001-prill 2002, Kryetar i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë
1992-2000, Përfaqësues i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Europës-Kryetar i delegacionit parlamentar "Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës"
1999-2000, Sekretar i Përgjithshëm i PS
Aktualisht Zv. Kryeminister i Republikes se Shqiperise
 
Pjesemarrja ne Komisione:
Anetar i Komisionit te Jashtem (gjate kohes qe kam qene deputet)
Deklarimi i Pasurive per Vitin 2005:
Te ardhurat:
-Paga si zv/kryeminister janar-shtator 2005: 1.178.436 leke
-Paga si deputet shtator-dhjetor.
-Bordi drejtues i Agjensise se Zhvillimit te Zonave Malore janar-shtator 2005: vlera 22.500 leke.
-Bordi drejtues i Fondit te Zhvillimit Shqiptar, janar-shtator 2005: vlera 43.463 leke.
Pasurite:
-Depozite kursimi ne leke nga viti 2005: vlera 500.000 leke.
-Llogari rrjedhese ne leke (pjesa e shtuar gjate vitit 2005): 147.887 leke.
-Llogari rrjedhese ne valute nga viti 2005: vlera 1.420 Euro.
Detyrimet:
-Kredi bankare per blerje shtepie 2.500.000 leke, me kohezgjatje 15 vjet, ka ngelur per t'u shlyer 1.795.560 leke.
*Keto te dhena jane marre nga Inspektoriati i Larte i Kontrollit dhe Deklarimit te Pasurive.

<< Kthehu pas

 
Te pergjithshme
CV-ja
Premtimet
Prezenca
Votimet
Fjalimet
Vizitat ne Zona
 
Çfarë është unevotoj.com?
UneVotoj.com është një bazë të dhënash që mbulon aktivitetin e Kuvendit te Shqipërisë.

 
Çështje që përfshijnë edhe Ty
Lexo ndër debatet parlamentare cështje me interesa të veçanta për Ty.
 
Testo deputetin tënd
Lexo se si po i mban premtimet e dhëna dhe sa prezent është deputeti Yt në Parlament.
 
Posto Koment
bardhyli: jam kosovar, skam te drejte vote  
+ Të gjitha komentet
 
Raport
Raport 6-mujor mbi veprimtarinë e grupeve parlamentare:
  Shkarko raportin e sesionit
Shtator 2006 - Janar 2007
  Dërgoje me Email   Printoje këtë faqe
  Sponsor