Na Kontaktoni     
 
Mirësevini
 
Do të lexoni informacion për:
Seancat më të fundit Çështjet më të fundit  Prezencat  Fjalimet  Votimi i Grupit  Kërko
Lista e Deputeteve CV-të Premtimet Prezenca Fjalimet Votimet
Lista e Grupeve Lista e Deputetëve Prezenca Fjalimet Votimet Mbledhjet e Grupit
Lista e Komisioneve Anëtarët e Komisioneve Mbledhjet e secilit Komision
Të dhëna mbi Zgjedhjet e Përgjithshme 2005
 
 
Emer Mbiemer: KASTRIOT    ISLAMI
Deputet në zonën:
073
Si përfaqësues i:
PS
 

Përvoja Profesionale:
1976-2001, Pedagog në FSHN
1981-1985, Doktor i Shkencave, Universiteti XI-Paris
1993-1995, Bursa Humboldt-Gjermani-Studime pas doktoraturës
 
Përvoja Politike:
Mars 1991, Ministër i Arsimit
1991-1992, Deputet dhe Kryetar i Kuvendit Popullor në legjislaturën e XII të Kuvendit Popullor
1992-1996, Deputet në legjislaturën e XIII të Kuvendit Popullor
1996, Anëtar i Kryesisë së PSSH
1997-2001, Deputet në legjislaturën e XV të Kuvendit të Shqipërisë; Anëtar "Komisioni për Çështjet Kushtetuese dhe Ligjore"; Anëtar  "Komisioni për Hartimin e Projektkushtetutës"; Anëtar i APF (Asambleja Parlamentare e Frankofonisë); Kryetar i delegacionit "PABSEC-ut" (Asambleja Parlamentare e Bashkëpunimit Ekonomik me Detin e Zi
Korrik 1997-Shkurt 1998, Ministër Shteti pranë Kryetarit të Këshillit të Ministrave
Prill 1998-Tetor 1998, Zëvendëskryetar i Këshillit të Ministrave
2001-shkurt 2002, Sekretar "Komisioni për Politikën e Jashtme"
 
Si dhe pse e niset angazhimin ne politike:
Per ndertimin e Shqiperise europiane
 
Sa mendoni te shpenzoni per fushaten zgjedhore:
Me pak se kuota e parashikuar ne ligj
 
Pjesemarrja ne komisione:
Komisionii ligjeve, Komisione i Politikes se Jashtme, Komisioni i Kushtetutes
 
Mesazh per votuesit:
Mbro te ardhmen, se bashku ne rrugen e duhur

<< Kthehu pas

 
Te pergjithshme
CV-ja
Premtimet
Prezenca
Votimet
Fjalimet
Vizitat ne Zona
 
Çfarë është unevotoj.com?
UneVotoj.com është një bazë të dhënash që mbulon aktivitetin e Kuvendit te Shqipërisë.

 
Çështje që përfshijnë edhe Ty
Lexo ndër debatet parlamentare cështje me interesa të veçanta për Ty.
 
Testo deputetin tënd
Lexo se si po i mban premtimet e dhëna dhe sa prezent është deputeti Yt në Parlament.
 
Posto Koment
bardhyli: jam kosovar, skam te drejte vote  
+ Të gjitha komentet
 
Raport
Raport 6-mujor mbi veprimtarinë e grupeve parlamentare:
  Shkarko raportin e sesionit
Shtator 2006 - Janar 2007
  Dërgoje me Email   Printoje këtë faqe
  Sponsor