Na Kontaktoni     
 
Mirësevini
 
Do të lexoni informacion për:
Seancat më të fundit Çështjet më të fundit  Prezencat  Fjalimet  Votimi i Grupit  Kërko
Lista e Deputeteve CV-të Premtimet Prezenca Fjalimet Votimet
Lista e Grupeve Lista e Deputetëve Prezenca Fjalimet Votimet Mbledhjet e Grupit
Lista e Komisioneve Anëtarët e Komisioneve Mbledhjet e secilit Komision
Të dhëna mbi Zgjedhjet e Përgjithshme 2005
 
 
Emer Mbiemer: ARDIAN    KOLLOZI
Deputet në zonën:
096
Si përfaqësues i:
PD
 

Edukimi:

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit.
 

Veprimtaria profesionale:

Profesioni: Inxhinier Topograf.
1991: diplomuar inxhinier topograf në Fakutetin e Inxhinierisë së Ndërtimit; aktivitet privat në fushën e ndërtimit dhe prodhimit të materialeve të ndërtimit në Vlorë.
 

Veprimtaria politike:

1990: student i Lëvizjes së Dhjetorit; 2001: Nënkryetar i PD-së, Vlorë; 2004: Nënkryetar i PD-së, Vlorë; 2004: anëtar i Këshillit Kombëtar të PD-së.

 


<< Kthehu pas

 
Te pergjithshme
CV-ja
Premtimet
Prezenca
Votimet
Fjalimet
Vizitat ne Zona
 
Çfarë është unevotoj.com?
UneVotoj.com është një bazë të dhënash që mbulon aktivitetin e Kuvendit te Shqipërisë.

 
Çështje që përfshijnë edhe Ty
Lexo ndër debatet parlamentare cështje me interesa të veçanta për Ty.
 
Testo deputetin tënd
Lexo se si po i mban premtimet e dhëna dhe sa prezent është deputeti Yt në Parlament.
 
Posto Koment
bardhyli: jam kosovar, skam te drejte vote  
+ Të gjitha komentet
 
Raport
Raport 6-mujor mbi veprimtarinë e grupeve parlamentare:
  Shkarko raportin e sesionit
Shtator 2006 - Janar 2007
  Dërgoje me Email   Printoje këtë faqe
  Sponsor