Na Kontaktoni     
 
Mirësevini
 
Do të lexoni informacion për:
Seancat më të fundit Çështjet më të fundit  Prezencat  Fjalimet  Votimi i Grupit  Kërko
Lista e Deputeteve CV-të Premtimet Prezenca Fjalimet Votimet
Lista e Grupeve Lista e Deputetëve Prezenca Fjalimet Votimet Mbledhjet e Grupit
Lista e Komisioneve Anëtarët e Komisioneve Mbledhjet e secilit Komision
Të dhëna mbi Zgjedhjet e Përgjithshme 2005
 
 
Emer Mbiemer: BUJAR    LESKAJ
Deputet në zonën:
094
Si përfaqësues i:
PD
 

Edukimi:             

Universiteti i Tiranës, Fakulteti Gjeologji-Miniera – 1990, diplomimi: Inxhinier nafte; Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë, Dega Financë – 1998, diplomimi: Financier; Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë – 2002, diplomimi : Jurist; Universiteti i Nebraskës - Lincoln, SHBA, Departamenti i Menaxhimit (kurs specializimi i avancuar për mësimdhënie në nivel masteri në Administrim publik) - shkurt-qershor 2003; Universiteti i Tiranës, Dhoma Kombëtare e Avokatëve, titulli Avokat - 2004; Universiteti Bamberg, Gjermani - specializim për Financat publike - 2005 (shkurt); Shkolla e Studimeve të thelluara pasuniversitare pranë Fakultetit të Ekonomisë për mbrojtjen e gradës "Doktor i Shkencave Ekonomike" - 2002 e vazhdim; specializime afatshkurtra, pjesëmarrje në Konferenca shkencore jashtë vendit.

 

Veprimtaria profesionale:

1993-1994: doganier në Degën e doganës, Vlorë; 1994-1997: Kryetar i Degës së doganës, Vlorë; 1997 (prill-gusht): Nëndrejtor i Përgjithshëm i Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave; 2000 e vazhdim: pedagog në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë,  Departamenti Financë. Lektor në Lëndën “Paraja dhe Banka”.

 Veprimtaria politike:

1997 (janar): anëtar aktiv i PD-së; 2001 e vazhdim: anëtar i Bordit financiar të PD-së; 2001: anëtar i Këshillit Kombëtar të PD-së zgjedhur nga Kuvendi i 7-të Kombëtar i Partisë; 2005: anëtar i Këshillit Kombëtar të PD-së zgjedhur nga Kuvendi i 8-të Kombëtar i Partisë.

 


<< Kthehu pas

 
Te pergjithshme
CV-ja
Premtimet
Prezenca
Votimet
Fjalimet
Vizitat ne Zona
 
Çfarë është unevotoj.com?
UneVotoj.com është një bazë të dhënash që mbulon aktivitetin e Kuvendit te Shqipërisë.

 
Çështje që përfshijnë edhe Ty
Lexo ndër debatet parlamentare cështje me interesa të veçanta për Ty.
 
Testo deputetin tënd
Lexo se si po i mban premtimet e dhëna dhe sa prezent është deputeti Yt në Parlament.
 
Posto Koment
bardhyli: jam kosovar, skam te drejte vote  
+ Të gjitha komentet
 
Raport
Raport 6-mujor mbi veprimtarinë e grupeve parlamentare:
  Shkarko raportin e sesionit
Shtator 2006 - Janar 2007
  Dërgoje me Email   Printoje këtë faqe
  Sponsor