Na Kontaktoni     
 
Mirësevini
 
Do të lexoni informacion për:
Seancat më të fundit Çështjet më të fundit  Prezencat  Fjalimet  Votimi i Grupit  Kërko
Lista e Deputeteve CV-të Premtimet Prezenca Fjalimet Votimet
Lista e Grupeve Lista e Deputetëve Prezenca Fjalimet Votimet Mbledhjet e Grupit
Lista e Komisioneve Anëtarët e Komisioneve Mbledhjet e secilit Komision
Të dhëna mbi Zgjedhjet e Përgjithshme 2005
 
 
Emer Mbiemer: ILIR    RUSMALI
Deputet në zonën:
083
Si përfaqësues i:
PD
 

Edukimi:             

Shkurt 1992 - Mars 1994: Kurs Studimesh pasuniversitare (Kurzzeitstudium) në specialitetet: E drejta Kushtetuese, të Drejtat e Njeriut dhe e Drejta Ndërkombëtare Publike pranë Institutit “Max-Planck” të së drejtës Ndërkombëtare në Heidelberg dhe në Univeristetin e Heidelbergut, Gjermani.
Shtator 1983 - Qershor 1987: Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë.

 Veprimtaria profesionale:

Dhjetor 1987 - Gusht 1991: Sektori shkencor i Fakultetit të Drejtësisë në Universitetin e Tiranës. Specialiteti: E Drejta Kushtetuese e Krahasuar;

Prill 1995 - Qershor 1996: ndihmës Ligjor i Kryeministrit të Republikës së Shqipërisë; 

Korrik 1996 - Qershor 1997: këshilltar Ligjor i Presidentit të Republikës së Shqipërisë; 

Korrik 1997 -Shtator 1997: këshilltar Ligjor i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë;

Maj 1998 - Dhjetor 2001: Konsulent juridik, Studio Ligjore Legibus;

Janar 2002 - Prill 2005: Sekretar i PD-së për Zgjedhjet dhe Çështjet Ligjore;

Prill 2005: Sekretar i PD-së për Çështjet Ligjore;

Korrik 2005: Deputet i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë;

Shtator 2005: Zëvendëskryeministër; emëruar me dekretin e Presidentit të Republikës nr.4646, datë 07.09.2005 “Për emërimin e Këshillit të Ministrave”.

 

Veprimtaria politike:

Dhjetor 1996 - Dhjetor 2000: Anëtar i Komisionit të Letrave me Vlerë (Komisioni Mbikëqyrës i Bursës). Emëruar nga Kuvendi, me mandat pesëvjeçar;

Shkurt 1998 - Dhjetor 2001: Bashkëthemelues dhe Drejtor i shoqatës “Individi dhe Ligji”, OJQ shqiptare që merret me edukimin ligjor dhe me mbrojtjen e të drejtave të njeriut;

Gusht 2000 - Shtator 2001: Pjesëtar i Klinikës Ligjore për të Miturit, e cila u jep asistencë ligjore sociale dhe psikologjike të miturve që kanë probleme me drejtësinë;

Tetor 2001 - Dhjetor 2001: Pjesëtar në Zyrën për Mbrojtjen e Qytetarëve, e cila u jep asistencë ligjore viktimave të korrupsionit;

Tetor 2000 - Tetor 2003: Anëtar i Këshillit Bashkiak Tiranë, pjesëtar i grupit të këshilltarëve të PD-së;

Tetor 2003 - Korrik 2005: Anëtar i Këshillit Bashkiak Tiranë, Kryetar i Grupit të Këshilltarëve të PD-së;

Prill 2005: Zgjedhur anëtar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike nga Kuvendi Kombëtar i PD-së; zgjedhur anëtar i Kryesisë së PD-së nga Këshilli Kombëtar.


<< Kthehu pas

 
Te pergjithshme
CV-ja
Premtimet
Prezenca
Votimet
Fjalimet
Vizitat ne Zona
 
Çfarë është unevotoj.com?
UneVotoj.com është një bazë të dhënash që mbulon aktivitetin e Kuvendit te Shqipërisë.

 
Çështje që përfshijnë edhe Ty
Lexo ndër debatet parlamentare cështje me interesa të veçanta për Ty.
 
Testo deputetin tënd
Lexo se si po i mban premtimet e dhëna dhe sa prezent është deputeti Yt në Parlament.
 
Posto Koment
bardhyli: jam kosovar, skam te drejte vote  
+ Të gjitha komentet
 
Raport
Raport 6-mujor mbi veprimtarinë e grupeve parlamentare:
  Shkarko raportin e sesionit
Shtator 2006 - Janar 2007
  Dërgoje me Email   Printoje këtë faqe
  Sponsor