Na Kontaktoni     
 
Mirësevini
 
Do të lexoni informacion për:
Seancat më të fundit Çështjet më të fundit  Prezencat  Fjalimet  Votimi i Grupit  Kërko
Lista e Deputeteve CV-të Premtimet Prezenca Fjalimet Votimet
Lista e Grupeve Lista e Deputetëve Prezenca Fjalimet Votimet Mbledhjet e Grupit
Lista e Komisioneve Anëtarët e Komisioneve Mbledhjet e secilit Komision
Të dhëna mbi Zgjedhjet e Përgjithshme 2005
 
 
Emer Mbiemer: RAJMONDA    STEFA
Deputet në zonën:
072
Si përfaqësues i:
PS
 

Edukimi:             

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë; kurs pasuniversitar për përditësimin e njohurive; trajnime brenda dhe jashtë vendit për problemet gjinore;  trajnim "Mbi ngritjen e kapacitetit të grave në qeverisjen vendore", Austri-Shqipëri.
Kontabël i Miratuar.
 


Veprimtaria profesionale:             

2004 (shkurt) - 2005 (maj): Prefekte e Qarkut, Fier; 2000-2004: kryefinanciere e PSSH-së; 1997-2000: aparati i Këshillit të Ministrave; 1996-1997: Ministria e Financave, dega e Shoqërive Publike, Fier; 1992-1996: Këshilli i Rrethit, nënkomisioni i privatizimit Fier; 1991-1992: Kryetare e Forumit të Pavarur të Gruas, Fier; 1978-1991: NTAN, Fier.
 


Veprimtaria politike:

1991: anëtare e PSSH-së; 1991-1997: anëtare e Kryesisë dhe Komitetit Drejtues të PS-së, Fier; 1992-1996: anëtare e Këshillit të Rrethit, Fier; 1996-2000: anëtare e Këshillit Bashkiak, Fier; 1996-2005: anëtare e Forumit të Gruas Socialiste të Shqipërisë; 2003: anëtare e Këshillit të Njësisë Bashkiake Nr.7, Tiranë; 2003 e vazhdim: anëtare e KPD-së së PSSH-së, anëtare e Byrosë Parlamentare, sekretare për buxhetin, 2005 e në vazhdim.

 

 


<< Kthehu pas

 
Te pergjithshme
CV-ja
Premtimet
Prezenca
Votimet
Fjalimet
Vizitat ne Zona
 
Çfarë është unevotoj.com?
UneVotoj.com është një bazë të dhënash që mbulon aktivitetin e Kuvendit te Shqipërisë.

 
Çështje që përfshijnë edhe Ty
Lexo ndër debatet parlamentare cështje me interesa të veçanta për Ty.
 
Testo deputetin tënd
Lexo se si po i mban premtimet e dhëna dhe sa prezent është deputeti Yt në Parlament.
 
Posto Koment
bardhyli: jam kosovar, skam te drejte vote  
+ Të gjitha komentet
 
Raport
Raport 6-mujor mbi veprimtarinë e grupeve parlamentare:
  Shkarko raportin e sesionit
Shtator 2006 - Janar 2007
  Dërgoje me Email   Printoje këtë faqe
  Sponsor