Na Kontaktoni     
 
Mirësevini
 
Do të lexoni informacion për:
Seancat më të fundit Çështjet më të fundit  Prezencat  Fjalimet  Votimi i Grupit  Kërko
Lista e Deputeteve CV-të Premtimet Prezenca Fjalimet Votimet
Lista e Grupeve Lista e Deputetëve Prezenca Fjalimet Votimet Mbledhjet e Grupit
Lista e Komisioneve Anëtarët e Komisioneve Mbledhjet e secilit Komision
Të dhëna mbi Zgjedhjet e Përgjithshme 2005
 
 
Emer Mbiemer: REXHEP    UKA
Deputet në zonën:
009
Si përfaqësues i:
PD
 

Edukimi
Instituti i Larte Bujqesor, Tirane 1976; 1977 marrja e titullit Agronom i Mbrojtjes se Bimeve; 1990 marrja e grades se Doktoratures ne fushen e Entomologjise ne Universitetin Bujqesor te Athines; 1994 marrja e titullit Prof. Asoc. ne fushen e Entomologjise Bujqesore.

Pervoja profesionale
1980-2004 pedagog (1997-2005 titullar) i Entomologjise ne Universitetin Bujqesor, Tirane; pergjegjes i departamentit te mbrojtjes se bimeve ne Universitetin Bujqesor te Tiranes; 1976-1980 kryeagronom i kooperatives bujqesore Kurdari-Gurre, Mat.

Anetaresime ne organizata te ndryshme
1990-1992, anetar i Shoqates se Entomologeve, Greqi; 1991 anetar i Bordit te Politikave te Kerkimit Kombetar Shkencor ne Shqiperi; 2001 anetar i Bordit te Shoqates se Permakultures Shqiptare; 2003-2004 anetar i Bordit te Shoqates se nxitjes se kerkimit shkencor.

Veprimtaria politike
1992-1994 zevendeskryeminister, Minister i Bujqesise dhe Ushqimit, Minister i Pushtetit Lokal.


<< Kthehu pas

 
Te pergjithshme
CV-ja
Premtimet
Prezenca
Votimet
Fjalimet
Vizitat ne Zona
 
Çfarë është unevotoj.com?
UneVotoj.com është një bazë të dhënash që mbulon aktivitetin e Kuvendit te Shqipërisë.

 
Çështje që përfshijnë edhe Ty
Lexo ndër debatet parlamentare cështje me interesa të veçanta për Ty.
 
Testo deputetin tënd
Lexo se si po i mban premtimet e dhëna dhe sa prezent është deputeti Yt në Parlament.
 
Posto Koment
bardhyli: jam kosovar, skam te drejte vote  
+ Të gjitha komentet
 
Raport
Raport 6-mujor mbi veprimtarinë e grupeve parlamentare:
  Shkarko raportin e sesionit
Shtator 2006 - Janar 2007
  Dërgoje me Email   Printoje këtë faqe
  Sponsor