Na Kontaktoni     
 
Mirësevini
 
Do të lexoni informacion për:
Seancat më të fundit Çështjet më të fundit  Prezencat  Fjalimet  Votimi i Grupit  Kërko
Lista e Deputeteve CV-të Premtimet Prezenca Fjalimet Votimet
Lista e Grupeve Lista e Deputetëve Prezenca Fjalimet Votimet Mbledhjet e Grupit
Lista e Komisioneve Anëtarët e Komisioneve Mbledhjet e secilit Komision
Të dhëna mbi Zgjedhjet e Përgjithshme 2005
 
 
Emer Mbiemer: EDI    PALOKA
Deputet në zonën:
031
Si përfaqësues i:
Partia Demokratike
 Edukimi


Ka kryer studimet ne Universitetin Bujqësor të Tiranës, Fakulteti i Mjekësisë Veterinare me rezultate të larta; ka kryer studimet pasuniversitare në Itali në fushën e Biologjisë molekulare, studime që i përfundon me marrjen e gradës Doktor i Shkencave; ka kryer dhe një aktivitet të ngjeshur akademik, në përgatitjen e programeve mësimore të Lëndës së Toksikologjisë dhe Farmakologjisë për studentët dhe pasuniversitarët e Fakultetit të Mjekësisë Veterinare si dhe ka qenë edhe lektor i këtyre lëndëve për një periudhë gati dhjetë vjeçare

Veprimtaria profesionale

Prof. Dr. Bamir Topi nis punën në Petrelë të Tiranës ku spikat për përkushtimin dhe aftësitë e tij në fushën e Toksikologjisë dhe Farmakologjisë. Për këtë arsye emërohet në vitin 1984 bashkëpunëtor shkencor në Institutin e Kërkimeve Shkencore Veterinare, ku qëndron deri në vitin 1995.
Drejtor i Institutit të Sigurisë Ushqimore dhe të Veterinarisë, pozicion që e mban deri në fund të vitit 1995

Veprimtaria politike

Në vitin 1996 zgjidhet për herë të parë deputet i Kuvendit të Shqipërisë dhe emërohet Ministër i Bujqësisë dhe Ushqimit deri në vitin 1997 kur Partia Demokratike kalon në opozitë. Z. Topi është zgjedhur 3 herë deputet i Kuvendit të Shqipërisë, 2 herë N/Kryetar i Partisë Demokratike dhe Kryetar i Grupit të saj Parlamentar. Gjatë gjithë aktivitetit të tij politik dhe publik, Z. Topi ka spikatur duke u vlerësuar gjërësisht si një politikan me profil të moderuar, mjaft aktiv në zgjidhjen e krizave politike mes pozitës e opozitës dhe protagonist i marrëveshjeve politike e i nismave të ndryshme parlamentare. Z. Bamir Topi ka qenë vazhdimisht i pranishëm në mass median shqiptare e atë të huaj me qëndrimet e tij konstante dhe koherente me realitetet e ndryshme të vendit. U zgjodh President i Shqipërisë më 20 Korrik 2007.


<< Kthehu pas

 
Te pergjithshme
CV-ja
Premtimet
Prezenca
Votimet
Fjalimet
Vizitat ne Zona
 
Çfarë është unevotoj.com?
UneVotoj.com është një bazë të dhënash që mbulon aktivitetin e Kuvendit te Shqipërisë.

 
Çështje që përfshijnë edhe Ty
Lexo ndër debatet parlamentare cështje me interesa të veçanta për Ty.
 
Testo deputetin tënd
Lexo se si po i mban premtimet e dhëna dhe sa prezent është deputeti Yt në Parlament.
 
Posto Koment
bardhyli: jam kosovar, skam te drejte vote  
+ Të gjitha komentet
 
Raport
Raport 6-mujor mbi veprimtarinë e grupeve parlamentare:
  Shkarko raportin e sesionit
Shtator 2006 - Janar 2007
  Dërgoje me Email   Printoje këtë faqe
  Sponsor