Na Kontaktoni     
 
Mirësevini
 
Do të lexoni informacion për:
Seancat më të fundit Çështjet më të fundit  Prezencat  Fjalimet  Votimi i Grupit  Kërko
Lista e Deputeteve CV-të Premtimet Prezenca Fjalimet Votimet
Lista e Grupeve Lista e Deputetëve Prezenca Fjalimet Votimet Mbledhjet e Grupit
Lista e Komisioneve Anëtarët e Komisioneve Mbledhjet e secilit Komision
Të dhëna mbi Zgjedhjet e Përgjithshme 2005
 
 
Deputetët:
 
Deputetet -
Njihni deputetet tuaj. Ne kete seksion do te gjeni jeteshkrimet e deputeteve, premtimet qe ata kane bere gjate fushates zgjedhore, prezencen e tyre ne Kuvend, fjalimet e tyre, si dhe menyren si kane votuar.
 
Kuvendi i Shqiperise ka 140 deputete, nga te cilet 100 jane zgjedhur ne menyre te drejtperdrejte nga votimet (mazhoritar), ndersa 40 vijne nga listat e partive (proporcional). Deputet e Kuvendit te Shqiperise kane nje mandat prej kater vitesh.
Çfarë është unevotoj.com?
UneVotoj.com është një bazë të dhënash që mbulon aktivitetin e Kuvendit te Shqipërisë.

 
Çështje që përfshijnë edhe Ty
Lexo ndër debatet parlamentare cështje me interesa të veçanta për Ty.
 
Testo deputetin tënd
Lexo se si po i mban premtimet e dhëna dhe sa prezent është deputeti Yt në Parlament.
 
Posto Koment