Na Kontaktoni     
 
Mirësevini
 
Do të lexoni informacion për:
Seancat më të fundit Çështjet më të fundit  Prezencat  Fjalimet  Votimi i Grupit  Kërko
Lista e Deputeteve CV-të Premtimet Prezenca Fjalimet Votimet
Lista e Grupeve Lista e Deputetëve Prezenca Fjalimet Votimet Mbledhjet e Grupit
Lista e Komisioneve Anëtarët e Komisioneve Mbledhjet e secilit Komision
Të dhëna mbi Zgjedhjet e Përgjithshme 2005
 
 
Emer Mbiemer: ARBEN    MALAJ
Deputet në zonën:
093
Si përfaqësues i:
PS
 

Premtimet e mia për zonën bazohen në platformën e partisë socialiste që përmban projekte në fushën e arsimit, shëndetësisë, furnizimit me ujë, energji elektrike dhe në infrastrukturë. Prioritare është fusha e shëndetësisë ku platforma është tepër e detajuar. Çdo fshat do ketë një ambulancë dhe çdo komunë një qendër shëndetësore. Do kryhen investime në spitalet rajonale. Do punohet për furnizimin e plotë me ujë dhe energji elektrike. Ka një sërë projektesh cilësore në të gjithë fushat që do të realizohen me kontribut nga komuniteti, pushteti vendor, donatorët dhe shteti. Komuniteti do paguajë detyrimet, pasi duhen mirëmbajtur investimet konkrete qe të rrisim investimet në të ardhmen. Do punojmë për rritjen e produktivitetit që do të sjellë rritjen e të ardhurave dhe kjo,  përmirësimin e jetesës. Duke marrë parasysh potencialet e zonës do krijojmë qendra përpunimi produktesh bujqësore e blegtorale. Në fushën e arsimit do të synojmë të mos ketë më shumë se 30 nxënës në një klasë. 
Platforma është realiste dhe ambicioze si dhe e monitorueshme në çdo fazë.

Gjate fushates zgjedhore per zgjedhjet e 3 korrikut 2005, Partia Socialiste beri perpara elektoratit premtime te cilat mund te permblidhen ne Platformen Zgjedhore, e cila mund te shkarkohet duke klikuar ketu.

<< Kthehu pas

 
Te pergjithshme
CV-ja
Premtimet
Prezenca
Votimet
Fjalimet
Vizitat ne Zona
 
Çfarë është unevotoj.com?
UneVotoj.com është një bazë të dhënash që mbulon aktivitetin e Kuvendit te Shqipërisë.

 
Çështje që përfshijnë edhe Ty
Lexo ndër debatet parlamentare cështje me interesa të veçanta për Ty.
 
Testo deputetin tënd
Lexo se si po i mban premtimet e dhëna dhe sa prezent është deputeti Yt në Parlament.
 
Posto Koment
bardhyli: jam kosovar, skam te drejte vote  
+ Të gjitha komentet
 
Raport
Raport 6-mujor mbi veprimtarinë e grupeve parlamentare:
  Shkarko raportin e sesionit
Shtator 2006 - Janar 2007
  Dërgoje me Email   Printoje këtë faqe
  Sponsor