Na Kontaktoni     
 
Mirësevini
 
Do të lexoni informacion për:
Seancat më të fundit Çështjet më të fundit  Prezencat  Fjalimet  Votimi i Grupit  Kërko
Lista e Deputeteve CV-të Premtimet Prezenca Fjalimet Votimet
Lista e Grupeve Lista e Deputetëve Prezenca Fjalimet Votimet Mbledhjet e Grupit
Lista e Komisioneve Anëtarët e Komisioneve Mbledhjet e secilit Komision
Të dhëna mbi Zgjedhjet e Përgjithshme 2005
 
 
Emer Mbiemer: ERMELINDA    MEKSI
Deputet në zonën:
035
Si përfaqësues i:
PS
 

Cfare do te realizohet ne periudhen 2005-2009?
 
Si deputete e zonës dhe kandidate për deputete, në vitet e ardhshme (2005-2009) synoj realizimin e kërkesave të banorëve të Zonës Elektorale 35, mbështetur në planin e zhvillimit urbanistik të zonës, ku ndërhyrja ime do të përqëndrohet në të gjitha fazat e zhvillimit të saj. Si më të rëndësishmet kam identifikuar:
 
Investime të qëndrueshme në disa drejtime si:

-rikonstruksioni i rrugëve parësore dhe dytësore (sistemimi i terreneve në rrugën “A.Frashëri”, “V.Pasha”, “B.Curri”, “I.Tomini”),
 
-ndërtimi i ujësjellësave (në Selitë-Qendër),
 
-një central i ri telefonik,
 
-faza e tretë e kolektorit në Selitë,
 
-kanalizime të ujërave të zeza (rruga ”Hambi Pepo”),
 
-ndërhyrje në kolektorin kryesor të ujërave të zeza  
 
-zgjerim-asfaltim i rrugëve ekzistuese,
 
-ndërtimi i parqe-lulishteve në zonën e Vilave, e Serave etj.
 
Me punën time si deputete në të gjitha legjislaturat kam demostruar se edhe këmbëngulja, edhe vullneti, edhe përgjegjshmëria për t’i çuar gjërat deri në fund nuk më kanë munguar dhe nuk do të më mungojnë. Me ndihmën, përkrahjen, mbështetjen dhe punën e perbashket te komunitetit, te pushtetit lokal dhe personalisht timen,  bashkarisht ne do t’i bëjmë realitet zotimet e marra për 4 vitet e ardhshme.

<< Kthehu pas

 
Te pergjithshme
CV-ja
Premtimet
Prezenca
Votimet
Fjalimet
Vizitat ne Zona
 
Çfarë është unevotoj.com?
UneVotoj.com është një bazë të dhënash që mbulon aktivitetin e Kuvendit te Shqipërisë.

 
Çështje që përfshijnë edhe Ty
Lexo ndër debatet parlamentare cështje me interesa të veçanta për Ty.
 
Testo deputetin tënd
Lexo se si po i mban premtimet e dhëna dhe sa prezent është deputeti Yt në Parlament.
 
Posto Koment
bardhyli: jam kosovar, skam te drejte vote  
+ Të gjitha komentet
 
Raport
Raport 6-mujor mbi veprimtarinë e grupeve parlamentare:
  Shkarko raportin e sesionit
Shtator 2006 - Janar 2007
  Dërgoje me Email   Printoje këtë faqe
  Sponsor