Na Kontaktoni     
 
Mirësevini
 
Do të lexoni informacion për:
Seancat më të fundit Çështjet më të fundit  Prezencat  Fjalimet  Votimi i Grupit  Kërko
Lista e Deputeteve CV-të Premtimet Prezenca Fjalimet Votimet
Lista e Grupeve Lista e Deputetëve Prezenca Fjalimet Votimet Mbledhjet e Grupit
Lista e Komisioneve Anëtarët e Komisioneve Mbledhjet e secilit Komision
Të dhëna mbi Zgjedhjet e Përgjithshme 2005
 
 
Komisionet Parlamentare:
 
Komisionet Parlamentare -
Informohuni me punen e komisioneve parlamentare ne Kuvendin e Shqiperise. Ne kete seksion do te gjeni perberjen e secilit prej komisioneve parlamentare, si dhe informacion mbi mbledhjet e ketyre komisioneve.
 
Kuvendi i Shqiperise ka tete komisione te perhershme, si dhe mund te ngrihen komisione te perkohshme: Me nismen e nje minimumi prej 7 deputetesh ose te nje komisioni te perhershem mund te krijohen komisione te posacme, ndersa me nismen e nje minimumi prej 35 deputetesh mund te krijohen komisione hetimi per ceshtje te caktuara.
Çfarë është unevotoj.com?
UneVotoj.com është një bazë të dhënash që mbulon aktivitetin e Kuvendit te Shqipërisë.

 
Çështje që përfshijnë edhe Ty
Lexo ndër debatet parlamentare cështje me interesa të veçanta për Ty.
 
Testo deputetin tënd
Lexo se si po i mban premtimet e dhëna dhe sa prezent është deputeti Yt në Parlament.
 
Posto Koment