Na Kontaktoni     
 
Mirësevini
 
Do të lexoni informacion për:
Seancat më të fundit Çështjet më të fundit  Prezencat  Fjalimet  Votimi i Grupit  Kërko
Lista e Deputeteve CV-të Premtimet Prezenca Fjalimet Votimet
Lista e Grupeve Lista e Deputetëve Prezenca Fjalimet Votimet Mbledhjet e Grupit
Lista e Komisioneve Anëtarët e Komisioneve Mbledhjet e secilit Komision
Të dhëna mbi Zgjedhjet e Përgjithshme 2005
 

Cfare eshte unevotoj.com ?

Si nje librari kombetare informacioni te bazuar ne fakte, baza e te dhenave unevotoj.com do te mbuloje aktivitetin e te gjithe anetareve te parlamentit shqiptar ne tre kategori baze: informacion biografik, financa dhe aktiviteti parliamentar.

Qellimi primar i ketij projekti eshte ngushtimi i hendekut mes tranzicionit ne te cilin jemi dhe demokracise se vertete ne shoqerine shqiptare, duke informuar, ndergjegjesuar dhe edukuar qytetaret shqiptare mbi menyren se si funksionon Kuvendi i Shqiperise, dhe per rrjedhoje, duke permiresuar imazhin e Kuvendit dhe duke rritur pjesemarrjen publike ne politikat publike.

Unevotoj.com eshte nje projekt i Levizjes MJAFT!

Çfarë është unevotoj.com?
UneVotoj.com është një bazë të dhënash që mbulon aktivitetin e Kuvendit te Shqipërisë.

 
Çështje që përfshijnë edhe Ty
Lexo ndër debatet parlamentare cështje me interesa të veçanta për Ty.
 
Testo deputetin tënd
Lexo se si po i mban premtimet e dhëna dhe sa prezent është deputeti Yt në Parlament.
 
Posto Koment