Na Kontaktoni     
 
Mirësevini
 
Do të lexoni informacion për:
Seancat më të fundit Çështjet më të fundit  Prezencat  Fjalimet  Votimi i Grupit  Kërko
Lista e Deputeteve CV-të Premtimet Prezenca Fjalimet Votimet
Lista e Grupeve Lista e Deputetëve Prezenca Fjalimet Votimet Mbledhjet e Grupit
Lista e Komisioneve Anëtarët e Komisioneve Mbledhjet e secilit Komision
Të dhëna mbi Zgjedhjet e Përgjithshme 2005
 
 
Seancat Plenare:
Shenim: Zgjidhni nje nga ceshtjet per te aktivizuar menute : Prezencat Fjalimet Votimi i Grupit
Ceshtjet me te fundit:

  Per Rillogaritjen e Pensioneve     25/07/2006

  Per Ratifikimin e Marreveshjes se Huase ndermjet Keshillit te Ministrave te Republikes se Shqiperise dhe Bankes Evropiane per Rindertim dhe Zhvillim     25/07/2006

  Miratimi i Raportit per Shkarkimin e Prokurorit te Pergjithshem     24/07/2006

  Per nje ndryshim ne Ligjin 8408 "Per Policine e Ndertimit"     13/07/2006

  Per disa Shtesa dhe Ndryshime ne Ligjin nr. 8982 "Per Sistemin e Taksave Vendore"     13/07/2006

  Per disa Ndryshime ne Ligjin 8637 "Per Policine Elektrike"     13/07/2006

  Per Ratifikimin e Marreveshjes Ndermjet Keshillit te Ministrave te Republikes se Shqiperise dhe Qeverise se Mbreterise se Belgjikes per Transportin Nderkombetar Rrugor"     03/07/2006

  Per Disa Ndryshime dhe Shtesa ne Ligjin nr.7995 dt. 20.09.1995 "Per Nxitjen e Punesimit" te ndryshuar     03/07/2006

  Per Ratifikimin e Marreveshjes Financiare Ndermjet Keshillit te Ministrave te Republikes se Shqiperise dhe Komisionit te Komuniteteve Europiane, "Per Programin Rajonal (CARDS 2005)"     03/07/2006

  Per Autoritetin e Mbikqyrjes Financiare     03/07/2006

  <<    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51     >>
Çfarë është unevotoj.com?
UneVotoj.com është një bazë të dhënash që mbulon aktivitetin e Kuvendit te Shqipërisë.

 
Çështje që përfshijnë edhe Ty
Lexo ndër debatet parlamentare cështje me interesa të veçanta për Ty.
 
Testo deputetin tënd
Lexo se si po i mban premtimet e dhëna dhe sa prezent është deputeti Yt në Parlament.
 
Posto Koment
bardhyli: jam kosovar, skam te drejte vote  
+ Të gjitha komentet
 
Raport
Raport 6-mujor mbi veprimtarinë e grupeve parlamentare:
  Shkarko raportin e sesionit
Shtator 2006 - Janar 2007
  Dërgoje me Email   Printoje këtë faqe
  Sponsor