Na Kontaktoni     
 
Mirësevini
 
Do të lexoni informacion për:
Seancat më të fundit Çështjet më të fundit  Prezencat  Fjalimet  Votimi i Grupit  Kërko
Lista e Deputeteve CV-të Premtimet Prezenca Fjalimet Votimet
Lista e Grupeve Lista e Deputetëve Prezenca Fjalimet Votimet Mbledhjet e Grupit
Lista e Komisioneve Anëtarët e Komisioneve Mbledhjet e secilit Komision
Të dhëna mbi Zgjedhjet e Përgjithshme 2005
 
 
Seancat Plenare:
Shenim: Zgjidhni nje nga ceshtjet per te aktivizuar menute : Prezencat Fjalimet Votimi i Grupit
Ceshtjet me te fundit:

  Pėr Mbrojtjen e te Miturve nga Pėrdorimi Alkoolit     18/04/2006

  Pėr njė Shtese dhe Ndryshim ne Ligjin nr. 8464, date 11.03.1999 “Pėr standardizimin”, te Ndryshuar     18/04/2006

  Projekt-Vendim "Per disa ndryshime ne perberjen e Komisioneve te Perhershme te Kuvendit"     10/04/2006

  Per Bashkpunimin e Publikut ne Luften Kunder Korrupsionit     03/04/2006

  Per Shpalljen e Moratorium per Mjetet Motorike e Lundruese te RSH     03/04/2006

  Per disa ndryshime ne ligjin nr. 9075 date 29.05.03 "Per miratimin e kritereve dhe termave kryesore te zgjidhjes se borxhit te jashtem te trasheguar, te parapaguar te Shqiperise     03/04/2006

  Per nje Ndryshim ne L. 8626 "Per Statusin e Invalidit Paraplegjik dhe Tetraplegjik     03/04/2006

  Per Legalizimin, Urbanizimin dhe Integrimin e Ndertimeve Pa-Leje     03/04/2006

  Dekret Nr. 4806 Per Kthimin e L. 9482 "Per Legalizimin, Urbanizimin dhe Integrimin e Ndertimeve Pa-Leje"     03/04/2006

  Per Ratifikimin e Marreveshjes ndermjet Keshillit te Ministrave te Republikes se Shqiperise dhe Keshillit te Ministrave te Konfederates Zviceriane per Bashkpunimin Policor     03/04/2006

  <<    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51     >>
Çfarë është unevotoj.com?
UneVotoj.com është një bazë të dhënash që mbulon aktivitetin e Kuvendit te Shqipërisë.

 
Çështje që përfshijnë edhe Ty
Lexo ndër debatet parlamentare cështje me interesa të veçanta për Ty.
 
Testo deputetin tënd
Lexo se si po i mban premtimet e dhëna dhe sa prezent është deputeti Yt në Parlament.
 
Posto Koment
bardhyli: jam kosovar, skam te drejte vote  
+ Të gjitha komentet
 
Raport
Raport 6-mujor mbi veprimtarinë e grupeve parlamentare:
  Shkarko raportin e sesionit
Shtator 2006 - Janar 2007
  Dërgoje me Email   Printoje këtë faqe
  Sponsor