Na Kontaktoni     
 
Mirësevini
 
Do të lexoni informacion për:
Seancat më të fundit Çështjet më të fundit  Prezencat  Fjalimet  Votimi i Grupit  Kërko
Lista e Deputeteve CV-të Premtimet Prezenca Fjalimet Votimet
Lista e Grupeve Lista e Deputetëve Prezenca Fjalimet Votimet Mbledhjet e Grupit
Lista e Komisioneve Anëtarët e Komisioneve Mbledhjet e secilit Komision
Të dhëna mbi Zgjedhjet e Përgjithshme 2005
 
 
Seancat Plenare:
Seancat Plenare -
Informohuni per ate qe ka ndodhur gjate seancave plenare, ne Kuvendin e Shqiperise. Ne kete seksion do te gjeni permbledhje te seancave te fundit, ceshtjeve te diskutuara, prezenca e deputeteve ne to, fjalimet, si dhe menyra si eshte votuar ne to per ceshtjet respektive.
 
Seancat Plenare zhvillohen ne sallen e madhe te Kuvendit te Shqiperise, dy here ne jave, te henen ora 17:00, si dhe te premten ora 10:00. Ketu marrin pjese te gjithe deputetet e zgjedhur. Zakonisht, rendi i punimeve gjate seancave plenare eshte: Ne fillim zhvillohen diskutime per ceshtje qe nuk jane ne rendin e dites (deri 60 minuta), miratohet proces-verbali i seances se meparshme, dhe me pas prezantohen dhe diskutohen projekte, rezoluta, si dhe interpelanca.
Çfarë është unevotoj.com?
UneVotoj.com është një bazë të dhënash që mbulon aktivitetin e Kuvendit te Shqipërisë.

 
Çështje që përfshijnë edhe Ty
Lexo ndër debatet parlamentare cështje me interesa të veçanta për Ty.
 
Testo deputetin tënd
Lexo se si po i mban premtimet e dhëna dhe sa prezent është deputeti Yt në Parlament.
 
Posto Koment