Na Kontaktoni     
 
Mirësevini
 
Do të lexoni informacion për:
Seancat më të fundit Çështjet më të fundit  Prezencat  Fjalimet  Votimi i Grupit  Kërko
Lista e Deputeteve CV-të Premtimet Prezenca Fjalimet Votimet
Lista e Grupeve Lista e Deputetëve Prezenca Fjalimet Votimet Mbledhjet e Grupit
Lista e Komisioneve Anëtarët e Komisioneve Mbledhjet e secilit Komision
Të dhëna mbi Zgjedhjet e Përgjithshme 2005
 
 
Seancat Plenare:
Ceshtjet me te fundit:

  Dekret Nr. 4894 "Per Kthimin e L. 9531 "Per Radion dhe Televizionin Publik e Privat ne Shqiperi"     19/06/2006

  Per Ratifikimin e Marreveshjes, Ndermjet Keshillit te Ministrave te Republikes se Shqiperise dhe Qeverise se Republikes se Estonise, per Mbrojtjen e Ndersjellte te Informacionit te Klasifikuar     19/06/2006

  Per Disa Shtesa e Ndryshime ne Ligjin nr. 8701, date 01.12.2000 "Per Lojrat e Fatit, Kazinote dhe Hipodromet"     19/06/2006

  Per Ratifikimin e Marreveshjes, Ndermjet Keshillit te Ministrave te Republikes se Shqiperise dhe Shoqates se industrive Gjermane (BDI/IFG), qe Veprojne ne Emer te Kreditoreve Gjermane, per Riskedulimin e Borxhit te Prapambetur, Kundrejt Kreditoreve Gjerma     19/06/2006

  Per nje Ndryshim ne Ligjin nr. 7874, date 17.11.1994 "Per Statusin e Veteranit te Luftes Antifashiste Nacionalclirimtare te Popullit Shqiptar", te Ndryshuar     19/06/2006

  Per Aderimin e Republikes se Shqiperise ne Konventen "Per Njoftimin dhe Dorezimin Jashte Shtetit te Dokumenteve Gjyqesore dhe Jashte-Gjyqesore, ne Fushen Civile dhe Tregtare"     08/06/2006

  Per ratifikimin e Konventes Evropiane "Per Statusin Ligjor te Punetoreve Migrante"     08/06/2006

  Per Ratifikimin e Marrveshjes, ndermjet Keshillit te Ministrave te Republikes se Shqiperise dhe Qeverise se Republikes se Italise, Per Realizimin e Programit te "Rehabilitimit te Portit te Vlores"     08/06/2006

  Per nje Ndryshim ne Ligjin nr. 8743, date 22.02.2001 "Per Pronat e Paluajtshme te Shtetit"     08/06/2006

  Per nje Shtese ne Ligjin nr. 7975, date 29.07.1995 "Per Barnat Narkotike dhe Lendet Psikotrope"     08/06/2006

  <<    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51     >>
Çfarë është unevotoj.com?
UneVotoj.com është një bazë të dhënash që mbulon aktivitetin e Kuvendit te Shqipërisë.

 
Çështje që përfshijnë edhe Ty
Lexo ndër debatet parlamentare cështje me interesa të veçanta për Ty.
 
Testo deputetin tënd
Lexo se si po i mban premtimet e dhëna dhe sa prezent është deputeti Yt në Parlament.
 
Posto Koment
bardhyli: jam kosovar, skam te drejte vote  
+ Të gjitha komentet
 
Raport
Raport 6-mujor mbi veprimtarinë e grupeve parlamentare:
  Shkarko raportin e sesionit
Shtator 2006 - Janar 2007
  Dërgoje me Email   Printoje këtë faqe
  Sponsor